Egypt Tunisko Turecko Chorvatsko Itálie Bulharsko Mallorca Dominikánská rep. Djerba Kanárské ostrovy SAE- Dubaj Řecko Maroko

Historie ostrova Rhodos

Na Rhodu se jako první vylodili Minojci a Mykéňané, nicméně až teprve s příchodem Dórů nastoupil ostrov svou cestu k bohatství a slávě. Dórové Rhodos rozdělili na tři samostatné státy s svými vlastními hlavními městy Kameiros, Ialisos a Lindos. V roce 408 př.n.l. se tato města opět spojila a založila nové hlavní město celého ostrova Rhodos.

Obyvatelé Rhodu se v dějinách vždy dokázali přidat na stranu vítězů a proto často měnili své postavení a uzavírali pakty s různými národy. V roce 490 př.n.l. V bitvě u Marathonu stáli na straně vítězných Athén a o deset let později v bitvě u Salaminy bojovali na straně Peršanů. Po vítěztví Athén v roce 477 př.n.l. Se rychle připojili k Délskému spolku. Své členství pak vypověděli během katastrofální výpravy na Sicílii a místo něj uzavřeli spojenectví se Spartou. V bitvě u Knidu v roce 394 př.nl. bojovali obyvatelé ostrova opět proti Spartě na vítězné straně Athén a během tažení Alexandra Velikého uzavřeli spojenectví s Peršany. Jakmile však Alexandr prokázal své vojevůdcovské kvality, neváhali Rhodští opět rychle změnit stranu, na kterou se přidali.

Po neúspěšném pokusu obsadit Rhodos Demetriem v roce 305 př.n.l. neměl ostrov důstojnou konkurenci. Vybudoval si největší námořní flotilu v egejském moři a stal hlavním obchodním centrem celého Středomoří. Když se Řecko stalo bitevním polem, na kterém proti sobě stanuli římští vojevůdci, připojil se Rhodos na stranu Julia Caesara. Po jeho násilné smrti v roce 44 př.n.l. oblehl Rhodos Cassius, zničil zdejší loďstvo a všechny umělecké poklady odvezl do Říma. Tak začal úpadek ostrova, který byl v roce 70 n.l. připojen k Římské říši. Po rozpadu Římské říše se Rhodos stal součástí provincie Dodekanesos. Po dobytí Konstantinopole křižáky získal nezávislost a později jej ovládli Janované. V roce 1309 dorazili na ostrov maltézští rytíři a ti ho ovládli dalších 213 let, až do příchodu osmanských Turků, které od tud o téměř čtyři staletí později vytlačili Italové. V roce 1947, po 35 letech italské okupace, se stal Rhodos i s celými Jižními Sporadami součástí Řecka.

Rhodský kolos

V roce 305 př.n.l. vyslal Antigonos, jeden z Alexandrových následovníků, svého syna Demertia Poliokerta Rhodos obsadit. Městu Rhodos se však podařilo dlouhému dobývání úspěšně odolat a na památku svého vítězství vztyčilo v přístavu 32 metrů vysokou bronzovou sochu boha slunce Helia, tzv. Rhodský kolos. Ten se pak stal jedním z původních Sedmi divů světa.

Jako důkaz existence slavného Rhodského kolosu se nám bohužel nedochovaly žádné pozůstatky ani jiné hmatatelné stopy, pouze zprávy antických cestovatelů.

Výroba bronzové sochy trvala více než 12 let (294-282 př.n.l.) a vztyčený kolos dosahoval výšky 32 metrů. Není jasné, na kterém místě byl původně umístěn, nicméně ve středověku se věřilo, že stál doširoka rozkročen nad přístavem Mandraki, což ovšem není technicky možné. V této poloze je i často vyobrazován na pohlednicích a dalších suvenýrech z ostrova.

V roce 225 – 226 př.n.l. sochu skolilo zemětřesení a ještě dalších 800 let však zůstávala ležet nedotčená, dokud ji v roce 654 Saracéni nerozřezali na kusy a neprodali židovskému kupci v Edese (v dnešním Turecku) jako bronzový šrot. Podle zpráv pak cestovala do Sýrie, kde ji na místo dalšího určení přepravovalo tisíce velbloudů.

Kompletní nabídku zájezdů a další doplňující informace z letoviska Rhodos najdete i na webových stránkách naší agentury myway.cz. Zde najdete i velké množství doplňujících informací, všeobecné obchodní podmínky, možnost sjednat si cestovní pojištění, případně zajistit pohodlné parkování na letišti. V neposlední řadě zde najdete i denně aktualizovanou nabídku zájezdů do celého světa včetně nabídky dovolené last minute.

Kontaktujte nás... 777 080 000 530 334 958 info@myway.cz